OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dávám subjektu Jan Sokol (Zpracovatel údajů) a pořadateli závodu (Správce údajů) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registračním formůláři.

Jaké údaje zpracováváme
– povinné údaje vyplněné v registračním formuláři – jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, emailová adresa 
– případně další volitelné položky – adresa, klub

Pro jaké účely údaje zpracováváme
– údaje jsou zpracovávány za účelem registrace do závodu (určení kategorie, zařazení do startovní listiny, zaslání pokynů k platbě, informací k závodu), prezentace závodníků na místě (přidělění startovního čísla, čipu), měření závodu a výsledkového servisu
– pro marketingové účely Správce – zasílání informací k závodu, informací o konání dalších ročníků

Jak dlouho údaje zpracováváme
Zpracovávání bude probíhat po dobu 3 let od udělení souhlasu pořadateli který bude ke zpracování osobních údajů využívat zpracovatele, subjekt Jan Sokol, Heyrovského 1589, Sokolov 35601

Kdo má přístup k údajům
– Pořadatel závodu a Zpracovatel (Jan Sokol)

Jaká jsou Vaše práva?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na subjekt Jan Sokol a požadovat:
– opravu osobních údajů
– vzít váš souhlas zpět
– informace ohledně osobních údajů

Bezpečnost
Zpracovatel dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Klademe při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na subjekt Jan Sokol e-mailem na adresu info@sokotime.cz, nebo na telefonním čísle 607 726 375.