30.05.2020 | Sokolovská hodinovka a Cooperův test pro širokou veřejnost | Sokolov

30.05.2020 | Sokolovská hodinovka a Cooperův test pro širokou veřejnost | Sokolov
IMG_1150
 • DATUM:

  sobota 30. května 2020

 • MÍSTO KONÁNÍ:

  Stadion města Sokolov

 • PŘIHLÁŠKY:

  do neděle 24. května 2020

 • POŘADATEL:

  K10 sport, z.s.

 • INFORMACE:

  https://hodinovka.k10sport.cz

 • Propozice
 • Přihláška
 • Seznam přihlášených
 • Výsledky

Datum:
sobota 30. 5. 2020

Místo konání:
stadion města Sokolov

Přihlášky:
on-line elektronicky na adrese https://hodinovka.k10sport.cz/registrace do neděle 24. 5. 2020
v den závodu jen omezené množství za zvýšené startovné od 9:15 do 10:15 (hodinovka), resp. do 11:30 (Cooperův test)

Startovné:
hodinovka:          100,- Kč při přihlášení a platbě předem, 150,- Kč na místě
Cooperův test:    50,- Kč při přihlášení a platbě předem, 70,- Kč na místě
v ceně startovného personalizované startovní číslo se jménem, či přezdívkou (při přihlášení a platbě předem) a občerstvení v cíli (voda a sušenka)

Prezentace:
prezentace, vydání startovního čísla a elektronického čipu pro předem přihlášené bude probíhat v den závodu od 9:00 do 10:30 (hodinovka), resp. do 12:00 (Cooperův test) v závodní kanceláři

Časový pořad a kategorie:
11:00 10. ročník Sokolovské hodinovky
kategorie: muži do 39 let, muži 40-49 let, muži nad 50 let, ženy do 34 let, ženy nad 35 let
závod mužů i žen probíhá společně a je zařazen do HOPR Ligy bežců Karlovarského kraje

12:30 12. ročník Cooperova testu
kategorie: přípravky a nejmladší žactvo (do 11 let, 2009 a mladší), ml. žactvo (12-13 let, 2007-2008), st. žactvo (14-15 let, 2005-2006),  OPEN (od 16 let, 2004 a starší), 

 • běh 1 (strat 12:30): ml. žáci, st. žáci, muži OPEN
 • běh 2 (start 12:55): ml. žákyně, st. žákyně, ženy OPEN
 • běh 3 (start 13:15): přípravky a nejmladší žactvo hoši, přípravky a nejmladší žactvo dívky

Výsledky:
předběžné výsledky budou k dispozici ihned po skončení závodu, oficiální výsledky budou uvedeny na webových stránkách https://hodinovka.k10sport.cz
vyhlašování vítězů hodinovky i Cooperova testu bude probíhat po ukončení Cooperova testu (cca v 13:30) 

Ceny:
pro vítěze Cooperova testu jsou připraveny diplom, medaile, věcné ceny
bonus za překonání rekordu mítinku Cooperova testu: 500 Kč
pro vítěze hodinovky finanční odměny: 500 Kč – 300 Kč – 200 Kč v jednotlivých kategoriích + 1 000 Kč – 600 Kč – 400 Kč v absolutním pořadí
bonus za překonání rekordu mítinku hodinovky: 1 000 Kč

Rekordy mítinku:
Cooperův test: 3 840 m – Pavel Procházka – AKSOK – 2011 / 3 554 m – Ivana Sekyrová – AKSOK – 2011
hodinovka: 17 290 m – Jan Sokol – AKSOK – 2014 / 16 090 m – Ivana Sekyrová – AKSOK – 2014

Měření:
měření bude probíhat čipovou technologií (www.sokotime.cz)

Zdravotní služba:
zdravotní službu zajišťuje VZS ČČK

Zázemí:
možnost využití krytých tribun, šaten a sprch v prostorách stadionu,  k dispozici stánek s občerstvením

Pořadatel:
K10 sport, z.s. 
vedoucí projektu Jan Sokol / ředitel závodu Miloslav Hylas / sekretář závodu Petr Ontko / hlavní rozhodčí Petr Szász

Více info:
https://hodinovka.k10sport.cz

Závod:

Příjmení:

Jméno:

Pohlaví:

Ročník narození:

Klub / město:

Text na startovní číslo (jméno, přezdívka):
(zvolte si vlastní text na Vaše startovní číslo (max. 20 znaků), nebo nechte pole prázdné, automaticky bude vytištěno jméno a příjmení)

20

Váš e-mail:

Pravidla závodu:
Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců. Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl. Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Registrační poplatek (startovné) zaplacený účastníkem je nevratný. Nevyzvednuté věcné ceny a finanční odměny pro nejlepší nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat. Šatny a další místa pro potřeby závodníků nejsou hlídanými prostory. Pořadatel závodu neručí za odložené věci. Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách a propozicích bez předchozího oznámení. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu. Zaregistrováním na akci závodník uděluje pořadatelům souhlas: se zpracováním osobních údajů a e-mailové adresy, s pořízením fotografické podobizny závodníka a jiných obrazových a zvukových záznamů souvisejících se závodem a jejich použitím a úpravou pro potřeby pořadatele, včetně jejich zveřejnění v komunikačních médiích (v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi). Dále souhlasí, aby ve spojení s osobními údaji uvedenými v přihlášce byly zveřejněny i veškeré časy závodníka ze závodů, výsledky apod. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu.

Vaše registrace se nemusí objevit ihned. Tabulka se obnovuje každých 5 minut.