16.05.2020 | Běh pro Petra | Horní Bříza

16.05.2020 | Běh pro Petra | Horní Bříza
IMG_2259
 • DATUM:

  sobota 16. května 2020

 • MÍSTO KONÁNÍ:

  K Rybníčku 635, Horní Bříza

 • PŘIHLÁŠKY:

  do pátku 15. května 2020 20:00 hod., nebo na místě

 • POŘADATEL:

  GRÜN SPORT s.r.o.

 • INFORMACE:

  Michaela Dvořáková Grünová, tel.: 602 777 227

 • Propozice
 • Přihláška
 • Seznam přihlášených
 • Výsledky

Firma GRÜNSPORT ve spolupráci s městem Horní Bříza zve všechny milovníky sportu na charitativní běh nazvaný BĚH PRO PETRA.

Trasy povedou lesem od firmy GRÜNSPORT. Máte možnost na výběr trasy 5 km a 10 km.
Cesty jsou z 80% lesní pěšiny a 20% širší lesní cesty. Trasa 5 km je určená pro pohodový příjemný výběh a trasa 10 km je vybraná tak, aby si běžci dali pořádně do těla.

Datum: sobota 16. května 2020
Prezentace: od 8:00
Start: 10:00
Kategorie: 10 km muži, 10 km ženy, 5km muži, 5 km ženy
Startovné: dobrovolné

Závod:

Příjmení:

Jméno:

Pohlaví:

Ročník narození:

Klub / město:

Váš e-mail:

Pravidla závodu:
Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců. Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl. Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Registrační poplatek (startovné) zaplacený účastníkem je nevratný. Nevyzvednuté věcné ceny a finanční odměny pro nejlepší nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat. Šatny a další místa pro potřeby závodníků nejsou hlídanými prostory. Pořadatel závodu neručí za odložené věci. Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách a propozicích bez předchozího oznámení. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu. Zaregistrováním na akci závodník uděluje pořadatelům souhlas: se zpracováním osobních údajů a e-mailové adresy, s pořízením fotografické podobizny závodníka a jiných obrazových a zvukových záznamů souvisejících se závodem a jejich použitím a úpravou pro potřeby pořadatele, včetně jejich zveřejnění v komunikačních médiích (v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi). Dále souhlasí, aby ve spojení s osobními údaji uvedenými v přihlášce byly zveřejněny i veškeré časy závodníka ze závodů, výsledky apod. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu.

Vaše registrace se nemusí objevit ihned. Tabulka se obnovuje každých 5 minut.