1.1.2020 | Novoroční běh na Svatošské skály | Karlovy Vary

1.1.2020 | Novoroční běh na Svatošské skály | Karlovy Vary
DATUM: středa 1. ledna 2020, start 11:00 hod
MÍSTO KONÁNÍ: Karlovy Vary-Doubí – Svatošské skály
PŘIHLÁŠKY:
online do pondělí 30. prosince 2019 20:00 hod., nebo na místě
PREZANTACE: 10:00 – 10:45 v klubovně areálu SK Liapor Witte
POŘADATEL: SK Liapor Witte Karlovy Vary a Triatlet Karlovy Vary
 

Příjmení:

Jméno:

Pohlaví:

Ročník narození:

Klub / město:

Váš e-mail:

Pravidla závodu:
Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců. Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl. Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Registrační poplatek (startovné) zaplacený účastníkem je nevratný. Nevyzvednuté věcné ceny a finanční odměny pro nejlepší nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat. Šatny a další místa pro potřeby závodníků nejsou hlídanými prostory. Pořadatel závodu neručí za odložené věci. Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách a propozicích bez předchozího oznámení. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu. Zaregistrováním na akci závodník uděluje pořadatelům souhlas: se zpracováním osobních údajů a e-mailové adresy, s pořízením fotografické podobizny závodníka a jiných obrazových a zvukových záznamů souvisejících se závodem a jejich použitím a úpravou pro potřeby pořadatele, včetně jejich zveřejnění v komunikačních médiích (v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi). Dále souhlasí, aby ve spojení s osobními údaji uvedenými v přihlášce byly zveřejněny i veškeré časy závodníka ze závodů, výsledky apod. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu.

zavod pohlavi pohlavi zavod prijmeni jmeno rocnik1rocnik2 rocnik1 rocnik2 klub email #N/A Příjmení Jméno Ročník Klub / Město Kategorie Start. č.
Muži Muži Knop Gerhard 1.970 1.970 SK Liapor Witte Karlovy Vary g.knop@volny.cz 6.4 km Knop Gerhard 1970 SK Liapor Witte Karlovy Vary Muži do 59 let
Kategorie

Live výsledky budou k dispozici po odstartování závodu.

Oficiální výsledky budou zveřejněny po skončení závodu.